One Caucasus-ը ոչ միայն ուղակի փառատոն է այլև երկարաժամկետ շարունակվող ծրագիր: Տեղական համայնքների հետ մեկտեղ  մենք կազմակերպում ենք սեմինարներ Հայաստանի Վրաստանի և Ադրբեջանի երիտասարդների համար: Սեմինարներն անց են կացվում «Սովորել-իրագործելով» սկզբունքով

2014 թվականին One Caucasus ի հիմնադրումից ի վեր, մենք աշխատել ենք ավելի քան 400 երիտասարդ և տարեց մարդկանց հետ, վորոնց մեծամասնությունը Մարնեուլիի շրջանի գյուղերի  բնակչության հետ:  Մեր ուսուցիչների  թիմում  կան ինչպես մասնագետ մանկավարժներ այնպես էլ կամավորներ և համայնքաին ակտիվիստներ: Սեմինարները ընթանում են բազում թյմաների շուրջ: Այս ամենի հետ մեկտեղ մենք աջակցում ենք տեղական համայնքներին գրել քրանտային պրոեկտներ և բյուջե Մարնեուլիի մասնակցաական  բյուջեի համար (Առաջին մասնակցական բյուջեն կովկասում )

 

ONE CAUCASUS 2015 Սեմինարներ:

 

StoryPuri

Տարածաշրջանի և նրա բնակիչների պատմությունը թաքնված է  «խոհանոցում»

Մենք սկսել ենք հավաքել և վավերացնել 4 պետո բաղադրատոմսներն ու պատմութ. We started to collect and revitalize the recipes and stories of the four ethnicities of the Marneuli region: Azeris, Armenians, Georgian and Greek.

 

Caucasus News + Cartoon-Making Workshop

This year, the kids are involved in an interdisciplinary movie project called “Caucasus News”. In other words, they work as a TV Station by creating their own news using different methods such as stop-motion cartoons and standard reporter style shooting. The workshop’s aim is to bring kids from Armenian, Azerbaijani and Georgian villages of the Marneuli district together. Mixed teams will assume functions such a reporters, journalists, animators, cameraman, sound-engineers etc.


Computer-Programming through Fun

The main goal of this workshop is to introduce the idea that computer programming can be a creative and fun activity. While working in SCRATCH, children create their own interactive stories, games or animations with a possibility of sharing them with others in the on-line community. Workshops are a great opportunity to: learn the innovative and algorithmic way of thinking, develop analytical skills and also collaborate and reason in  logical and efficient ways.

 

Children in Words

We work with local kids using short forms of literature and inspire them to write their own stories.

 

Let’s English It

During the “Let’s English it” workshop, kids learn English through having fun and while enjoying learning songs. Moreover, common singing makes kids more confident and inspires to learn languages.

 

Many more extraordinary workshops will be waiting for you and your family during our festival. Don’t think twice and join us in Tserakvi for One Caucasus!

 

 

 

OneCaucasus Sponsors