One Caucasus Team in Action - briefing of OC volunteers (Tserakvi, 2022)
One Caucasus Team in Action - briefing of OC volunteers (Tserakvi, 2022)

One Caucasus აცხადებს ვაკანსიას 3 პოზიციაზე!

 1. მოხალისეთა კოორდინატორი და გენერალური ასისტენტი
 2. ფანდრაიზინგისა და პარტნიორობის განვითარების მენეჯერი
 3. პიარისა და სოციალური მედიის მენეჯერი

[მოხალისეობით პროგრამაზე გადასასვლელად დააჭირეთ აქ]

One Caucasus-ის შესახებ:
One Caucasus (www.onecaucasus.org / www.facebook.com/OneCaucasus) არის ინტერდისციპლინური ყოველწლიური ფესტივალი და გრძელვადიანი პროგრამა, რომელიც ხორციელდება საქართველოში, კერძოდ ქვემო ქართლის მხარეში 2014 წლიდან. ეს არის შთამაგონებელი და უსაფრთხო სივრცე, რომელიც ხელს უწყობს კავკასიელი და საერთაშორისო ხელოვანების, მუსიკოსებისა და აქტივისტების შეხვედრებსა და თანამშრომლობას. One Caucasus ასევე არის ცვლილებების მომტანი ფესტივალი - მის ფარგლებში განხორციელდა მონაწილეობითი დემოკრატიის პირველი მუშა პროგრამა - მონაწილეობითი ბიუჯეტი.

 

გთხოვთ, წაიკითხოთ აღწერა დეტალურად და გამოგვიგზავნოთ განაცხადი!

 

1. მოხალისეთა კოორდინატორი და გენერალური ასისტენტი
ადგილმდებარეობა: თბილისი, საქართველო
სავალდებულოა ქართული და ინგლისური ენების სრულყოფილად ფლობა

სამუშაოს აღწერილობა:

One Caucasus ეძებს თანამშრომელს მოხალისეთა კოორდინატორის / გენერალური ასისტენტის პოზიციისთვის. წარმატებული კანდიდატი პასუხისმგებელი იქნება მოხალისეთა ლოგისტიკისა და აქტივობების მართვის კოორდინაციაზე. მოხალისეთა გუდნდების მუშაობის დაწყების პერიოდია: ონლაინ გუნდისთვის - მიმდინარე წლის მაისი, ხოლო სოფ. წერაქვის პროგრამა - 8-28 აგვისტო. ამ პოზიციაზე დასაქმებული ადამიანი ასევე იქნება გენერალური ასისტენტი და ამრიგად მხარს დაუჭერს ფესტივალის ადმინისტრაციულ გუნდს.

როლი და პასუხისმგებლობა:

 1. მოხალისეთა რეკრუტირებისა და ტრენინგის პროცესების კოორდინაცია (როგორც: ონლაინ, ასევე ადგილზე) და მოხალისეთა გუნდის მართვა მოსამზადებელი აქტივობებისთვის (ონლაინ) და One Caucasus პროგრამისა და ფესტივალის აგვისტოში (ადგილზე).
 2. უზრუნველყოს, რომ ყველა მოხალისეს (ონლაინ და ადგილზე) ჰქონდეს საჭირო ინფორმაცია და რესურსები სწრაფი და ეფექტური კომუნიკაციის გზით.
 3. მოხალისეების მართვის პოლიტიკისა და პროცედურების შემუშავება და განხორციელება.
 4. მოხალისეთა საქმიანობის კოორდინაცია OC პროგრამისა და ფესტივალის დროს (ადგილზე).
 5. მოხალისეთა მუშაობის მონიტორინგი და შეფასება (ადგილზე და ონლაინ) და უკუკავშირის მიწოდება OC-ის საკოორდინაციო გუნდისთვის.
 6. OC-ის საკოორდინაციო გუნდთან ერთად - კოორდინაცია გაუწიოს მოხალისეთა ლოჯისტიკას, მათ შორის ტრანსპორტირებას, განთავსებას და კვებას.
 7. უზრუნველყოს, რომ ყველა მოხალისეს აქვს წვდომა საჭირო აღჭურვილობასა და მასალებზე (ადგილზე).
 8. უზრუნველყოს ფესტივალის გუნდის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა, მათ შორის დაგეგმვა, შეტანა და მონაცემთა შეყვანა (ადგილზე).
 9. მართოს შემომავალი და გამავალი ფოსტა, ელფოსტა და სატელეფონო ზარები (ონლაინ/ადგილზე).
 10. დაეხმაროს ღონისძიების დაგეგმვასა და კოორდინაციას (ონლაინ/ადგილზე).
 11. კოორდინაცია გარე მომწოდებლებთან და პარტნიორებთან (ონლაინ/ადგილზე).
 12. დაეხმაროს სოციალურ მედიას და მარკეტინგულ ძალისხმევას (ონლაინ).

კვალიფიკაცია:

 1. მოხალისეების მენეჯმენტში ან/და ღონისძიების დაგეგმვაში ან ადმინისტრირებაში წინა გამოცდილება.
 2. შესანიშნავი ორგანიზაციული და კომუნიკაციური უნარები.
 3. დამოუკიდებლად და გუნდურად მუშაობის უნარი.
 4. Microsoft Office და სოციალური მედიის პლატფორმების ცოდნა.
 5. დახმარება ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულ სპეციალურ ღონისძიებებში.
 6. საჭიროებისამებრ საღამოს და შაბათ-კვირას მუშაობის შესაძლებლობა.

 


2. ფანდრაიზინგისა და პარტნიორობის განვითარების მენეჯერი

ადგილმდებარეობა: თბილისი, საქართველო
სავალდებულოა ქართული და ინგლისური ენების სრულყოფილად ფლობა

სამუშაოს აღწერილობა:

ჩვენ ვეძებთ მოტივირებულ და გამოცდილ ფონდების მოზიდვისა და პარტნიორობის განვითარების მენეჯერს. ფონდების მოზიდვისა და პარტნიორობის განვითარების მენეჯერი იქნება პასუხისმგებელი სტრატეგიების შემუშავებასა და განხორციელებაზე პოტენციურ დონორებთან, ორგანიზაციებთან და ბიზნესებთან პარტნიორობის დამყარებისა და გაძლიერების მიზნით.

როლი და პასუხისმგებლობა:

 1. One Caucasus პროგრამისა და ფესტივალის პოტენციური პარტნიორების, დონორების და სპონსორების იდენტიფიცირება და კვლევა.
 2. პარტნიორობის სტრატეგიებისა და ინიციატივების შემუშავება და განხორციელება One Caucasus პროგრამისა და ფესტივალის დაფინანსებისა და მხარდაჭერის გაზრდის მიზნით.
 3. ძირითად დაინტერესებულ მხარეებთან, ამჟამინდელ პარტნიორებთან და სპონსორებთან ურთიერთობის შენარჩუნება და განვითარება.
 4. One Caucasus-ის წარმოჩენა პოტენციურ პარტნიორებთან და სპონსორებთან შეხვედრებში.
 5. ადმინისტრაციულ გუნდთან ერთად პარტნიორობის შესაძლებლობებისა და პროგრამების/ინიციატივების განვითარების ახალი გზების იდენტიფიკაცია, რომელიც შეესაბამება One Caucasus-ის მისიას და ღირებულებებს.
 6. წინადადებების/განაცხადების შემუშავება კონკრეტული საგრანტო პროგრამებისთვის.

კვალიფიკაცია:

 1. გამოცდილება ფონდების მოძიებაში, პარტნიორობის განვითარებაში ან მასთან დაკავშირებულ სფეროში.
 2. შესანიშნავი კომუნიკაციის, მოლაპარაკების და ნეთვორქინგის უნარები.
 3. პარტნიორებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან ურთიერთობის განვითარებისა და შენარჩუნების დადასტურებული უნარი.
 4. ძლიერი პროექტის მენეჯმენტი და ორგანიზაციული უნარები, მრავალი ამოცანისა და პროექტის ერთდროულად მართვის უნარით.
 5. სწრაფი ტემპის პირობებში დამოუკიდებლად და გუნდში მუშაობის უნარი.
 6. არაკომერციული სექტორის ცოდნა და ფონდების მოზიდვა უპირატესობაა.
 7. ბაკალავრის ხარისხი შესაბამის სფეროში, როგორიცაა ბიზნესი, კომუნიკაციები ან საერთაშორისო ურთიერთობებში უპირატესობაა.

 


3. პიარისა და სოციალური მედიის მენეჯერი

ადგილმდებარეობა: თბილისი, საქართველო
სავალდებულოა ქართული და ინგლისური ენების სრულყოფილად ფლობა

სამუშაოს აღწერილობა:

ჩვენ ვეძებთ დინამიურ და კრეატიულ პიარისა და სოციალური მედიის მენეჯერს, რათა შემოუერთდეს ჩვენს გუნდს თბილისში. PR და სოციალური მედიის მენეჯერი პასუხისმგებელი იქნება ორგანიზაციის სოციალური მედიისა და PR სტრატეგიების შემუშავებასა და განხორციელებაზე, ფოკუსირებული იქნება One Caucasus-ის გარშემო ჩართულობის, ცნობადობის ამაღლებისა და ხილვადობის გაზრდაზე.

როლი და პასუხისმგებლობა:

 1. One Caucasus-ისა და მისი პროგრამების/ინიციატივების პოპულარიზაციისთვის სოციალური მედიის სტრატეგიის შემუშავება და განხორციელება.
 2. სოციალური მედიის ყველა არხის მართვა, მათ შორის Facebook, Twitter, Instagram და LinkedIn, Tiktok, და უზრუნველყოფა, რომ კონტენტი არის მიმზიდველი, ინფორმატიული და შეესაბამება ორგანიზაციის ბრენდსა და მისიას.
 3. სოციალური მედიის კამპანიების შექმნა და მართვა One Caucasus-ის, მისი აქტივობებისა და გავლენის გაზრდის მიზნით.
 4. სოციალური მედიის ანალიტიკის მონიტორინგი, რათა თვალყური ვადევნოთ შესრულებას, გავზომოთ წარმატება და განვსაზღვროთ გაუმჯობესების სფეროები.
 5. სოციალური მედიის ინფლუენსერებთან ურთიერთბის მართვა, რათა გავზარდოთ ცნობადობა და ჩართულობა One Caucasus-ისთვის.
 6. პრესრელიზებისა და სხვა პიარ მასალების შემუშავება და გავრცელება One Caucasus-ისა და მისი საქმიანობის პოპულარიზაციისთვის ტრადიციულ მედიასაშუალებებში.
 7. თანამშრომლობა ჟურნალისტებთან, ბლოგერებთან და სხვა გავლენიან პირებთან One Caucasus-ის გაშუქების ხელშესაწყობად.
 8. პრესკონფერენციების და სხვა მედია ღონისძიებების ორგანიზება და კოორდინაცია One Caucasus-ისა და მისი პროექტების პოპულარიზაციის მიზნით.
 9. One Caucasus ვებსაიტისთვის, სოციალური მედიისთვის და სხვა საკომუნიკაციო არხებისთვის კონტენტის შექმნა და დარედაქტირება.
 10. სოციალური მედიის არხებზე კომენტარებსა და შეტყობინებებზე დაკვირვება და პასუხის გაცემა.
 11. ადმინისტრაციულ გუნდთან ერთად - მსოფლიო არტისტებთან, მუსიკოსებთან, კინორეჟისორებთან, არქიტექტორებთან და ა.შ. კომუნიკაციების დამყარებაში მხარდაჭერა.

კვალიფიცაკია:

 1. გამოცდილება სოციალური მედიის მენეჯმენტში, პიარში ან მასთან დაკავშირებულ სფეროებში.
 2. სოციალური მედიის პლატფორმების, ინსტრუმენტებისა და ტენდენციების ძლიერი ცოდნა.
 3. ქართულ და ინგლისურ ენებზე წერითი და ვერბალური კომუნიკაციის შესანიშნავი უნარები.
 4. სოციალური მედიისთვის და სხვა საკომუნიკაციო არხებისთვის მიმზიდველი შინაარსის შექმნის დადასტურებული უნარი.
 5. ძლიერი ორგანიზაციული და პროექტების მართვის უნარები.
 6. გუნდთან თანამშრომლობით და დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი.
 7. პრობლემის გადაჭრის კრეატიული უნარები და სტრატეგიულად აზროვნების უნარი.
 8. სწრაფ გარემოში მუშაობისა და მჭიდრო ვადებში მუშაობის უნარი.
 9. ბაკალავრის ხარისხი მარკეტინგის, კომუნიკაციების, საზოგადოებასთან ურთიერთობის ან მასთან დაკავშირებულ სფეროში უპირატესობაა.

 

ვაკანსიებზე რეგისტრაცია:

თუ გატაცებული ხართ კულტურული გაცვლისა და სოციალური აქტივიზმის ხელშეწყობით და გაინტერესებთ შეუერთდეთ დინამიურ და საინტერესო გუნდს, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ თქვენი CV და სამოტივაციო წერილი მისამართზე ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.. თქვენი ელ. ფოსტის სათაურში მიუთითეთ პოზიციის დასახელება, რომელზეც შემოგაქვთ განაცხადი. განაცხადები მიიღება ბოლო ვადის გარეშე მანამ, სანამ ავიყვანთ თანამშრომლებს.OneCaucasus Sponsors