ALLIANPLACE (Ermənistan)
ALLIANPLACE (Ermənistan)

Biz sizə Ermənistandan olan növbəti musiqi qrupumuzu təqdim etməkdən şad olardıq, hansı ki One Caucasus 2019 festivalı ərzində çıxış edəcək.

 Gənc musiqi qrupu öz musiqilərini pop, pop-rok və indi-rok janrında bəstələyir. Qrup 2018-ci ildə müxtəlif duyğuları ifadə edən və ruhu qidalandıran original melodiyalar yaratmaqla öz musiqilərini tanıtmaq məqsədilə yaradılıb.

Qrup “Sevan Music Fest & Rock Music Festival” kimimüxtəliffestivallardaiştiraketmişdir. Canlıperformanslar 2018-ci ildəyarananAllianplaceüçünmühümolmuşdurvəturlarərzindəonlaraböyükkütləqazandırmışdır.Qrup major-label debütünü"What'sGoing ON" buraxılışı ilə etmişdir.

Ötən illərin yaşanan qasırğasına baxmayaraq, sərgüzəştli lakin çəkinmədən həqiqi musiqi yaratmaq istəyi Allianplace üçün sabit olaraq qaldı.

Bu istedadlı gənclərin canlı ifasını qaçırmayın!

 

 


Join us at One Caucasus Opening Night on 22th of August and stay with us in Tserakvi - the international center for creating new music initiatives.