Nick Infest - Georgia
Nick Infest - Georgia

One Caucasus 2018-in növbətimusiqiçisiniqürurlatəqdimedirik: Nick Fest  !!!

2008-ci ilə qədər Nick İnfest başqa Dj-lərlə birlikdə müxtəlif janrlarda olan musiqiləri həm dinləyib, həm də onların bəzilərini canlandırıb. Treklərini başqalarıyla paylaşacaq qədər yaxşı olduğunu hiss edənə qədər onlar ancaq ev partilərində çıxış edirdilər. Daha sonra onlar ev partilərinə yeni qonaqlar dəvət etməyə başladılar və nəticədə öz musiqilərinin pərəstişkarlarının sayını artırdılar.

 

SonundagəncambisiyalıoğlanlarGürcüPsixadelikCəmiyyətiniyaratdılar. Ödənişsizkiçikmusiqitədbirlərindənbaşlayaraqonlardahaprofesionalfestivallardaiştirakeləməyəbaşladılar. Onlarəksərənpsixadeliktrans, bəzənisəambiyent, dab, çiltipdəaşağıtempolumusiqilərifaedirlər.

 

 

One Caucasus: Siz artıq One Caucasus Festivalında ikinci dəfə iştirak eləyirsiniz. Sizi ikinci dəfə festivalda iştirak eləməyə nə təşviq etdi?

 

Nick Infest: İlk öncə, hər festival xüsusidir və hər bir ifa mənim üçün böyük zövqdür. Buna əlavə olaraq, müxtəlif ölkə və fərqli keçmişləri olan bir çox musiqiçi ilə tanış olduğum One Caucasus 2017-niçox bəyənmişdim. Buna görə də, bu il də festival qoşulacağıma çox məmnunam.One Caucasus-un birhissəsiolun- vəbizimqlobalmaliyyəkampaniyamızaqatılın!

Sizdənxahişimizbuxüsusiproyektidavametdirməyimizəköməkedəsiniz. Biz inanarıqki, bəzilərinəgörəQafqazınənilhamvericivəGürcüstanınyeni, məşhuraçıqhavafestivallarındanbiriolan One Caucasus xüsusiiləKvemo-KartlininyerlilərinəvəQafqazdanolangənclərəpulsuz, hamıyaaçıqolmalıdır. Buna görədə sizing maliyyəkampaniyamızdakıiştirakınızolduqcavacibdir. Kampaniyamızınbirhissəsiolaraqbizdənbəzihəfiyyələrqazanabilərsiniz. Dəstək üçün: https://www.kickstarter.com/projects/81358564/one-caucasus-festival-2018!

 

 

The project is cofunded by Marneuli Municipality, Government of the United States, the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland, Warsaw City Hall, Ministry of Culture and Monument Protection of Georgia and French Institute of Georgia